Zapošljavamo!

Umjetnička organizacija Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA raspisuje natječaj za radno mjesto Financijski/a menadžer/ica EU projekta MAKE A MOVE.
Svoju molbu pošaljite najkasnije do 15. studenog 2018. do 12:00 sati an email: info@krila.org.

Natječaj za zapošljavanje Financijski/a menadžer/ica EU projekta MAKE A MOVE (Kreativna Europa) – na određeno i nepuno radno vrijeme

08/11/2018

Umjetnička organizacija Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA objavljuje Natječaj za zapošljavanje Financijskog menadžera/Financijske menadžerice – 1 izvršitelj/izvršiteljica na
određeno vrijeme sa zasnivanjem radnog odnosa od 19. studenog 2018. godine do 15. Travnja 2020. godine uz mogućnost korekcije trajanja angažmana obzirom na potrebe i resurse organizacije. Zapošljavanje je na nepuno radno vrijeme, 4-5 sati dnevno ovisno o iskustvu. Natječaj traje od 08. do 15. studenog 2018. do 12:00 sati, a selekcionirani kandidati bit će pozvani na razgovor 16. studenog 2018.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca. Mjesečna neto plaća je u iznosu od 3.000,00 do 3.750,00 kuna za 4-5 sati dnevno ovisno o iskustvu.

Kratki opis poslova

Financijski/a menadžer/ica izvršava poslove vezane uz financijsku pripremu i provedbu projekta Make a Move koji se financira iz fonda Europske unije, program Kreativna Europa.
Financijski/a menadžer/ica koordinira i surađuje s financijskim menadžerima/ica partnerskih
organizacija, planira, koordinira i prati potrošnju financijskih sredstava, uspostavlja sustav pohrane projektne dokumentacije vezane uz financijska izvješća, izrađuje narativna i financijska izvješća u suradnji s financijskim menadžerima partnerskih organizacija. Odgovoran/a je projektnoj menadžerici Make a Move projekta te izvršava druge povezane poslove, uz redoviti nadzor i upute nadređene menadžerice.

Uvjeti za prijavu:

• VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij koji u pravilu traje od tri do četiri godine čijim
završetkom se stječe od 180 do 240 ECTS bodova, odnosno viša stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15),
• Iznimno, bez odgovarajuće razine stručne spreme ako su stručnjaci u svom području s najmanje 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima
• najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
• stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
• komunikacijske vještine,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Pod pojmom “radno iskustvo” podrazumijeva se rad u jasno vidljivom trajanju u svim oblicima rada, uključujući rad temeljem ugovora o radu, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu ili rad ostvaren u okviru samostalne djelatnosti, volonterskog staža, pripravničkog staža, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i slično. Pod pojmom “slični poslovi” podrazumijevaju se poslovi sličnog sadržaja i slične razine odgovornosti, bez obzira na zahtijevanu stručnu spremu. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prednost će imati osoba koja:

• je samostalna u izradi proračuna projekta i praćenju njegove potrošnje, razumije ključne
računovodstvene pojmove
• je sposobna samostalno rješavati probleme, a istovremeno pokazuje sklonost timskom radu
• ima sposobnost rada pod pritiskom u okruženju gdje su rokovi prioritetni
• poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno, odgovorno i učinkovito,
• je empatična, snalažljiva, fleksibilna, prilagodljiva i lako uči,
• koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtjevan projekt,
• ima dobre komunikacijske vještine te se lako snalazi u radu s različitim grupama i osobama,
kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan način.
• iskustvo rada u neprofitnom sektoru;
• poznavanje nezavisne umjetničke i kulturne scene u Rijeci i RH.

Prijava mora sadržavati sljedeće:

– motivacijsko pismo (do 1800 znakova)
– životopis kojim se navodi relevantno iskustvo i znanje te kontakt podaci (adresa, mobitel, e-mail)
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
– dokaz o ukupnom radnom stažu
– dokaz o radnom iskustvu na sličnim poslovima

Izbor kandidata bit će izvršen na temelju prijave, a odgovarajući kandidati bit će pozvani na
razgovor radi utvrđivanja njihovih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu.
Za kandidata koji bude pozvan/a na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu na ovaj natječaj.

Prijave s naznakom: „Prijava na Natječaj za zapošljavanje“ dostavljaju se isključivo elektronskom poštom na adresu: info@krila.org.

Za sva pitanja prije samoga slanja prijavnice možete nam se obratiti putem službenog
maila. Natječaj je otvoren do 15. studenog 2018. godine do 12:00 sati.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni e-mailom.