U carstvu ledenog muzeja

Završna produkcija školske godine 2016./17. grupe Suvremeno kazalište za djecu
09. lipnja 2016. Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Rijeka.

Predstava je inspirirana posjetom izložbi Skulptura – izbor iz zbirke kiparstva Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci. Djeca su birajući svoju omiljenu skulpturu izložbe improvizirala po želji pokretom, glasom, pričom i kroz improvizaciju otkrivala likove, situacije, koreografski i dramski materijal. Tijekom autorskog rada na predstavi postupno smo povezivali pojedinačne elemente u cjelovitu predstavu i nadopunjavali je novim idejama. Kroz priču vojnika Ružnozemlja otkrili smo da postoji i Ljepozemlje, iz kojeg djevojčica uz pomoć drevnoga stabla u Ljepozemskoj šumi nakon što joj čarobnjak Ružnozemlja oduzme prijatelje, kreće u potragu za njima s željom da ih spasi. Prolazi čarobno ogledalo i niz polja i likova da bi na kraju došla do Kriogenskog muzeja Cara i Carice Ružnozemlja u kojem je skrivena tajna o nestanku njenih prijatelja.

Autorska predstava polaznika redovnog edukacijskog programa Suvremeno kazalište za djecu od 7 do 11.

Režija i koreografija: Ivana Peranić
Kostimografija: Margerita Rakić
Tekst: autorski kolektiv predstave
Svjetlo: Aleksandar Jovanović
Glumci i ko-autori: Noa Bašić, Anja Carić, Jan Delogu, Antonija Granić, Una Grozdanov, Laura Haramija, Jan Jokić, Isabelle Jurković, Maja Lušić, Filip Kasap, Matej Klok, Filip Marić, Petra Mileusnić, Rafaella Modesty Šošić, Lucija Škrobonja, Karla Tomić, Korina Tomić, Emili Valenčić, Nina Živanović.

Partner: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka

Najljepše hvala višoj muzejskoj pedagoginji Milici Đilas na stručnome i inspirativnome vodstvu kroz izložbu.
Projekt je realiziran uz podršku Grada Rijeke.

Fotografije: Nina Zimmermann