Review: Rijeka Deluxe – Tower

Od 23. do 25. kolovoza 2023. riječka publika imala je priliku premijerno pogledati drugi dio triptiha RIJEKA DELUXE – Tower na atraktivnoj lokaciji na krovu trgovačkog centra Tower Center Rijeka. Evo što su mediji napisali o izvedbama autorskog para Peranić/Valenta i suradnika Envera Krivca (glazba i zvuk), Ksenije Nakić-Alfirević (šminka) i Tajči Čekade (kostimi).

Izvedba pod tornjem ispra(z)nog luksuza, Nika Krajnović za ArtKvart, 30. kolovoza 2023.

“Dok smo dočekali panoramski zalazak sunca i paljenje rasvjete, neke su se stare predodžbe izlizale, neke nade rasplinule i ideali se sudarili sa surovom realnošću tranzicije i globalizacije. Na brodu smo koji možda tone, ali još uvijek možemo mahati. Potrebno je pronaći kakav-takav novi kurs, a pritom je neizbježno prisjetiti se odakle smo došli. Dok nas stalno ganja potraga za nedostižnom vizijom deluxe (luksuzno, iz latinskog lux=svijetlo), superiornog življenja, blagostanja i prosperiteta, uviđamo da gazimo dublje u dekadenciju i ne izlazimo iz krize identiteta.” 

Drugi dio triptiha “Rijeka Deluxe”: Izvođači koji se svojim djelovanjem upisuju u urbano tkivo grada, Ervin Pavleković za Novi list, 25. kolovoza 2023.

“Jednosatna predstava tako spaja dvoje performera – Ivanu Peranić i Žaka Valentu – koji pripovijedaju o povijesti i sadašnjem stanju jedne lokacije koja »diše« i živi u urbanoj cjelini našega grada, to jest lokacije koja je simbolično napeta i pozicionirana između pruge s jedne strane i mora s druge strane. Ta tenzičnost i transcendivna narav bit će prenesena pokretima dvaju performera, cjelokupnom pričom, no i spomenutom živošću same lokacije koja zvukovno koegzistira s okolinom – prometom te zvukovima životinja, prirode i ljudi. Fizički teatar ovdje je, između ostalog, simboliziran izvijanjem, doslovnim sljubljivanjem s prostorom i s objektima, prvobitnom dijaloškom partnerskom »netaknutošću«. Perfomeri tako ulaze svaki sa svojeg dijela na prazan prostor parkirališta na zapadnome dijelu krova Tower centra koji poprima konotacije raskrčenosti, neopterećenosti, biva prostor mogućnosti, prostor igre i posvemašnje slobode, do u zamišljajima granice onog transcendirajućeg.”

La cultura fiumana tra cemento e champagne, Stella Defranza za La Voce del Popolo, 25. kolovoza 2023.

“Drugi dio predstave je onaj koji prikazuje grad koji je, daleko od europske prijestolnice kulture, bliži orijentalnoj kulturi turbofolka i Tik-Tok mode. Rijeka koja je vjerojatno najbliža većini građana i u kojoj nema baš ničeg “luksuznog” je ona s treštećom glazbom, prebrzim autima i “lakom” sirenom na autu, otpadnim papirom bačenim kroz prozor i limenkama piva na otvorenom. Kultura koja spaja većinu Riječana je upravo nekultura. Peranić je u tom smislu pogodila u metu i uputila društvenu kritiku ne samo svojim sugrađanima, već i gradskim vlastima koji i dalje financiraju i održavaju fasadu kulturne produkcije, a zatvaraju oči pred neuljudnošću koja buja tamo ispod.”

La seconda parte dello spettacolo è quella che mostra una città che, lungi dall’essere Capitale europea della cultura, è più vicina alla cultura orientale del turbofolk e alle mode di Tik-Tok. La Fiume che probabilmente è più vicina alla maggior parte dei cittadini e che di “deluxe” non ha proprio niente è quella della musica a palla, delle macchine troppo veloci e dal clacson “facile”, delle cartacce buttate dal finestrino e delle birre in lattina bevute all’aperto. La cultura che unisce buona parte dei cittadini di Fiume è, appunto, la mancanza di cultura. Peranić, in questo senso, ha colto nel segno e ha lanciato una critica sociale non solo ai suoi concittadini, ma anche alle autorità cittadine che continuano a finanziare e mantenere una produzione culturale di facciata, mentre chiudono gli occhi di fronte all’inciviltà che vi prolifera sotto.