Poziv nezavisnim kazališnim umjetnicima na sudjelovanje u projektu “Make a Move”

Lab u Rijeci – “Kazališne prakse na specifičnim lokacijama i publika”, 10.-19. rujna 2019.

Kreativni laboratorij suvrenog kazališta KRILA poziva vaninstitucionalne i nezavisne kazališne umjetnike i članove umjetničkih kolektiva s područja Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije da se pridruže Labu u Rijeci – “Kazališne prakse na specifičnim lokacijama i publika”.

Na poziv se mogu prijaviti isključivo umjetnici čiji je rad usmjeren na suvremene kazališne prakse posebice na teatar pokreta (primjerice fizičko kazalište, korporalna mima, improvizacijsko kazalište i druge izvedbene forme koje imaju snažan odnos prema izvođačkom tijelu i pokretu) i/ili na izvedbene prakse na specifičnim lokacijama.

Lab u Rijeci se realizira u sklopu međunarodnog projekta “Make a Move – Umjetnički inkubator za suvremeno europsko vaninstitucionalno i nezavisno kazalište” dio je projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, programske linije Kuhinja – centar kreativnih migracija. Projekt sufinancira Europska komisija u sklopu programa Kreativna Europa.

Ovim Javnim pozivom obuhvaćene su aktivnosti od 14. do 19. rujna 2019. u sklopu kojih će lokalni/regionalni umjetnici imati priliku razvijati svoje ideje i prakse zajedno s deset (10) međunarodnih umjetnika izabranih Javnim pozivom početkom godine te skupinom međunarodnih eksperata.

Rok za prijavu: 05. srpnja 2019.
Sve detalje pročitajte na sljedećem linku!
PRIJAVITI SE MOŽETE OVDJE!


Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Kreativna Europa.

Make a Move i Lab u Rijeci dio je projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, programske linije
Kuhinja – centar kreativnih migracija.

Aktivnosti projekta se provode uz financijsku podršku Rijeke 2020 d.o.o., Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Zaklade Kultura nova, Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, Austrijskog kulturnog foruma Zagreb te Veleposlanstva Španjolske u Zagrebu.