POD POZORNICOM


POD POZORNICOM – autorska predstava

Premijera 22.12.2017., Filodrammatica, Rijeka

Autorica/koreografkinja/izvođačica: Ivana Peranić
Izvođačica: Anja Sabol / Marina Musulin
Glazba: Enver Krivac
Svjetlo: David Dubrović
Kostimografija: Tajči Čekada
Fotograf: Kristijan Vučković
Umjetnička suradnja: Bruno Pocheron i Emese Csornai (Gangplank platforma)
Projekt su sufinancirali: Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija
Pojekt je podržao: Savez udruga Molekula
Produkcija: KRILA


U predstavi je naglasak stavljen na autoričina sjećanja, snove i refleksiju u kojima se miješa
subjektivno i fikcionalno, stvarno i performativno. Predstava je autoričin izraz potrebe za
poniranjem, refleksijom i puštanjem jednog životnog ciklusa da se zaokruži, završi i da se
krene u novi oslobođen tereta prošlosti. 

Predstava se događa u prostoru kazališta, ali ispod scene gdje je skladište rekvizita,
scenografija i drugih stvari iz prijašnjih predstava ili stvari koje su bile dio prostora, ali nisu
više u funkciji. Taj prostor je skladišni prostor nečega prošloga, spremljenoga, zaboravljenoga,
iskorištenoga i postaje metaforom potisnutih osjećaja i želja, zaboravljenih sjećanja i ljudi,
neispunjenih snova. Prostor pod pozornicom je zbijen, skučen, intiman, i polako će se
otkrivati kroz dinamiku suigre izvođača, oblikovanja svjetla i glazbe.

“Pod pozornicom” je autoričin izraz potrebe za poniranjem, refleksijom i puštanjem jednog
životnog ciklusa da se zaokruži, završi i da se krene u novi oslobođen tereta prošlosti. Ona
postaje mjestom konstantnog suočavanja sa samom sobom, prihvaćanja i traženja istinskog
puta kao neka vrsta urbanog subjektivnog rituala kojim se umjetnica želi osnažiti i biti u
mogućnosti s distance sagledati svoj dosadašnji umjetnički rad koji obuhvaća preko 20 godina
rada na riječkoj neinstitucionalnoj sceni, zatim rada kao samostalne umjetnice te svoj osobni
život kao i osjetiti kojim putem krenuti dalje oslobođena vlastitih predrasuda, iluzija i navika.

Ideja projekta rodila se kao rezultat suradnje između kazališne umjetnice i koreografkinje
Ivane Peranić i umjetnika Bruna Pocherona i Emese Csornai započete u lipnju 2016. u sklopu
međunarodne suradničke platforme Gangplank.