Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto

22/11/2018

Na temelju javnoga poziva umjetničke organizacije Kreativni laboratorij suvremenog kazališta (KRILA) od 08. studenog 2018. godine za prijave na natječaj za radno mjesto Financijski/a menadžer/ica EU projekta MAKE A MOVE (Kreativna Europa) , za 1 izvršitelja (m/ž), na određeno i nepuno radno vrijeme, nakon uvida u prijave i natječajnu dokumentaciju svih kandidata, menadžerica projekta i umjetnička voditeljica KRILA Ivana Peranić dana 22. studenog 2018. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto

– Financijski/a menadžer/ica EU projekta MAKE A MOVE (Kreativna Europa) –

1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme

I. Poništava se natječaj za radno mjesto Financijski/a menadžer/ica EU projekta MAKE A MOVE (Kreativna Europa) u umjetničkoj organizaciji Kreativni laboratorij suvremenog kazališta (KRILA), koji je objavljen na HZZO i na web stranici www.krila.org dana 8. studenog 2018. godine.
II. Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
III. ova odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se natjecateljima koji su sudjelovali na natječaju i objavit će se na web stranici umjetničke organizacije KRILA (www.krila.org).

Obrazloženje

Umjetnička organizacije KRILA raspisala je javni natječaj za radno mjesto Financijski/a menadžer/ica EU projekta MAKE A MOVE (Kreativna Europa), za 1 izvršitelj/ica, koje je objavljeno na HZZO-u, web stranici www.krila.org, na društvenim mrežama KRILA – Facebooku i Instagramu dana 08. studenog 2018. godine.
Rok za podnošenje prijava je bio 7 (slovima: sedam) dana od dana objave natječaja odnosno do 15. studenog 2018. godine. Umjetnička direktorica i pojektna manadžerica Ivana Peranić utvrdila je nakon detaljne revizije svih dostavljneih prijava i na temelju kriterija za odabir da nijedan kandidat nije zadovoljio sve uvjete za prijem na predmetno radno mjesto.