Nezamjetljiv polazak

Trodnevni događaj u Muzeju

15. – 17. studenog 2014.
Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka

Nezamjetljiv polazak je početak prije početka, misao koja utječe da se nešto dogodi, razlog za pokret.
Nezamljetljiv polazak se u Rijeci već dogodio u obliku pilotnog projekta kojeg su 2010. godine započeli Andreja Rauch Podrzavnik, Ivana Peranić i Josip Maršić.
Četiri godine poslije s novim suradnicima nastavljamo razvijati točku polaska – ideju gdje nešto počinje – i stigli smo na trodnevni događaj u Muzej koji počinje 15. studenog 2014. i završava 17. studenog 2014. s izložbom Neautorizirano.
Ekipa umjetnika pod umjetničkim vodstvom Andreje Podrzavnik će za tri dana u susretu s gostima dijeliti pitanja o (praznom) prostoru, o (pogrešnom) vremenu i o tome kako bi gotovo uvijek nešto što je sada, trebalo da bude nešto drugo.

Prazan prostor je bijelo platno za koreografiju, pun mogućnosti, otvoren, pripremljen za početni trenutak. Koreografija se ostvaruje kroz kompoziciju figura u prostoru, kroz promjenjive oblike praznoga prostora među figurama i kroz međuodnose figura i prostora samog. Koreografija traje u izložbenom vremenu i ostvaruje se zajedno sa svim figurama u prostoru, s nama i s Vama. Kretanje svih nas kroz formalni i neformalni dio Početka koji je umjesto Otvorenja, a i kroz poeziju susreta i komunikacije, kreirat će se prostor pun oblika koji će drugoga dana biti “prevedeni” u druge medije, a u trećem danu upotrebljeni u izložbi Neautorizirano.

Kroz tri dana Muzej je mjesto susreta različitih grupa, mjesto gdje se može uživati i prostor i vrijeme. Format susreta kombinira različite elemente umjetničkog djelovanja – kao što je primjerice predstava, izložba, radionica i drugo – iz želje da ljudima pristupimo i da im damo iskustvo kreativnog procesa, gdje oni u određenim fragmentima projekta sudjeluju i donose u projekt svoje viđenje.

Andreja Podrzavnik izlazi iz polja koreografije i polja kompozicije figura u prostoru. Njezino zanimanje je kako različite fomate događaja staviti u konfrontaciju i na taj način komponirati različite upotrebe gledanja. U koautorstvu s Ivanom Peranić i suradnji s grupom umjetnika, pripremili su projekt osnovan na scorovima/planovima koji nisu samo za gledanje nego i za doživljavanje. Svaki je dan izgrađen od nekoliko planova, a ostvarenje svakoga plana događa se u suradnji s unaprijed određenom grupom ljudi. Svi su planovi otvoreni za javnost i publiku.

Plan za tri dana:

1. dan – Početak kao Susret umjesto Otvorenja (15.00 sati)
2. dan – Cjelodnevno događanje koje je neka vrst Instalacije u tri dijela (10.00 – 20.00 sati)
3. dan – Instalacija pripremanja izložbe (12.00 – 16.00 sati) i izložba Neautorizirano koja traje jedan sat (17.00 – 18.00 sati)

Umjetnička ekipa

Koncept i umjetničko vodstvo: Andreja Podrzavnik
Ko-autorstvo: Andreja Podrzavnik, Ivana Peranić, kolektiv Federacija
Suradnja: Andreja Podrzavnik, Ivana Peranić, Rok Vevar, Ivan Samsa
Likovno savjetovanje: Samo
Prostorno savjetovanje: Jaka Šimenc
Oblikovanje zvuka: Josip Maršić i Christopher Benstead
Izvedba: Andreja Podrzavnik, Ivana Peranić, Ivan Samsa, Rok Vevar, Kate Foley, Samo, Josip Maršić i gosti
Fotografi: Tomislav Nakić Alfirević i Dražen Šokčević
Fotografija i izrada drvene skulpture na promo materijalu: Martin Podrzavnik
Grafički dizajner: Andrea Kustić
Produkcija: Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA, Rijeka i Zavod Federacija Ljubljana u suradnji s Muzejom moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka,
Ko-produkcija: Lokomotiva – Centre for New Initiatives in Arts and Culture i Nomad Dance Academy u sklopu Life Long Burning Project.
Program su financijski podržali: Grad Rijeka, Ministarstvo kulture RH, Grad Ljubljana i Ministarstvo kulture Republike Slovenije

RASPORED DOGAĐANJA

1.dan – 15. 11. 2014.
10.00 – 14.00 sati – Razgovori s riječkim umjetnicima
14.00 – 15.00 sati – Praksa u prostoru
15.00 – 19.00 sati – Početak kao Susret umjesto Otvaranja.

15.00 grupa 1
16.00 grupa 2 i 3
17.00 grupa 4
18.00 grupa 5

Organizirana vodstva za unaprijed dogovorene grupe su svaki puni sat u 15.00, 16.00, 17.00 i 18.00 sati. Početak je otvoren za javnost bez obzira na organizirana vodstva i moguće je posjetiti događaj u svom vremenu u periodu od 15.00 do 19.00 sati.

2.dan:
12.00 – 14.00 – Izbor fotografija uz razgovor fotografa i koreografkinja na temu kadra, prostora
14.00 – 14.30 – Priprema prostora za Prijevode
14.30 – 17.30 – Prijevodi Grupa fotografija u tekstove
17.30 – 18.00 – Priprema prostora za Uređivanje tekstova za plakate
18.00 – 20.00 – Uređivanje tekstova za plakate

3.dan:
12.00 – 14.00 sati – Pripremanje plakata i kompozicije plakata za plakatiranje
14.00 – 16.00 – Plakatiranje
17.00 – 18.00 – Izložba Neautorizirano
18.00 – 19.00 – Druženje
19.00 – 20.00 – Skidanje izložbe


1. dan
2. dan
3. dan

Andreja Rauch Podrzanik je koreografkinja, stvarateljica mnogih autorskih i kolektivnih projekata, pedagog, suosnivač udruge i kolektiva Federacija, ko-autorica kulturno-umjetničkih programa Zavoda Federacija i ko-autorica Knjige Darinka Novak.
Surađivala je s različitim i inspirativnim umjetnicima među kojima su Christopher Benstead, John Sweeney, Charles Linehan, Julyen Hamilton, Carme Renalias, Iztok Kovač, Peter Rauch, Ornella d’Agostino, Isabelle Schad, Sarah Fahie i drugi.
U svojim projektima surađuje s glazbenicima, dizajenrima, glumcima, pjevačima, a ponekad i s plesačima.
Kao plesni pedagog predavala je tehniku i kompoziciju na Umjetničkoj gimanziji u Ljubljani, na majstorskim satovima u Portugalu, Rusiji, Kanadi, Sloveniji i Londonu.
Magistrirala je na London Contemporary Dance School i nakon školovanja nastavila raditi u Europi, ponekad i Americi i Kanadi. 2007 godine se više bazirala u Sloveniji u Ljubljani, gdje živi i radi još i sad.
Za svoj umjetnički rad je primila nagrade magazina Dance Europe Critics’ Choice (2003. za predstavu Tipke), nagradu Povodni mož (2004. za predstavu Kostanjevo rjavo/Chestnut Brown), nagradu strukovnog žirija festivala Gibanica (2007. za predstavu Tkalci/Weavers), plaketu Mete Vidmar za kolektiv Federaciju (2014. za rad s mladima).

Ivana Peranić je kazališna umjetnica, koreografkinja, izvođačica i pedagog. Surađivala je s domaćim i inozemnim umjetnicima različitih backgrounda te sudjelovala na brojnim festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu. Završila je diplomski i postdiplomski studij na Međunarodnoj školi dramske korporalne mime u Londonu gdje je bila član renomirane kazališne grupe Theatre de l’Ange Fou. Suosnivačica je i suradnica riječkog Teatra Rubikon koji je svojim radom i djelovanjem značajno pridonio razvoju, promociji i afirmaciji suvremenog, eksperimentalnog i fizičkog kazališta u Rijeci i Hrvatskoj od sredine 90-tih naovamo. Umjetnička je voditeljica i suosnivačica umjetničke organizacije Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA. Član je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, Udruge plesnih umjetnika Hrvatske i Hrvatskog centra za dramski odgoj. Živi i radi u Rijeci.

Umjetnička organizacija Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA u nazivu sadrži osnovne smjernice svojega djelovanja. To su razvijanje i prakticiranje stvaralaštva kao umjetničke, društvene i osobne vrijednosti; njegovanje istraživačkog/laboratorijskog pristupa kazališnoj i izvedbenoj umjetnosti i konstantno propitivanje metoda i načina stvaranja, djelovanja i izvedbe; obuhvaćanje, povezivanje i eksperimentiranje s različitim pojavnostima suvremenog kazališta te ostalih hibridnih izvedbenih formi.
Ključne aktivnosti su produkcija kazališnih predstava i izvedbenih projekata; osmišljavanje i realizacija programa redovne umjetničke edukacije namijenjene djeci, mladima i odraslima u kojoj je naglasak stavljen na edukatora stvaraoca/ko-autora; organizacija majstorskih radionica za profesionalno usavršavanje suvremenih izvedbenih umjetnika, razvijanje suradničkih odnosa s domaćim umjetnicima, mladim stvaraocima, studentima, udrugama, školama, institucijama te umrežavanje i suradnja s međunarodnim umjetnicima i organizacijama.

Zavod Federacija Ljubljana ili kratko Federacija su 2009. godine suosnovali tri koreografa: Andreja Podrzavnik, Snježana Premuš i Gregor Kamnikar sa željom da se osvježi, oživi, promijeni, nađe, obnovi i ponovi ples i plesni izraz. Prvo neplanirano, a onda i neophodno, formirali smo kolektiv Federacija s kojim smo u četiri godine kreirali četiri projekta: Stalna zbirka sadašnjosti, Neautorizirano, Muzej oživi i Dinamični prostori koji se u nastavku razvijaju i moduliraju u nove projekte, nove mogućnosti realizacije naše vizije.
Kao umjetnici smo u fazi kada želimo umjetnost kao način života, ali i kao nužan lijek za današnje društvo, kada želimo proširivati polje zajedničkog iskustva i tako ljudima ponuditi najviše.
Usmjereni u sam smisao čovjekovog kretanja i izražavanja, želimo da preko individualnog iskustva, pristupa, metoda i vizija, prijeđemo prag izoliranog stvaranja i obogatimo ga kolektivnom vrijednošću i međusobnom razmjenom i podrškom.
Odavde i ideja da Federacija služi kao proširena udruga umjetnika, ne samo s područja plesa, nego i drugih umjetnosti i društvenih zajednica.
Trenutno u Federaciji djeluje devet umjetnika, dva kolekitva i jedan istraživački laboratorij. Naša vizija je Zajednica umjetnika koji mogu realizirati svoje stvaranje, povezivati se, dopunjavati, zajedničko podržavati i donositi zajednici što optimalnije rezultate umjetničkog djelovanja.