Natječaj za zapošljavanje Projektni/a administrator/ica – na određeno i puno radno vrijeme

Umjetnička organizacija Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA raspisuje natječaj za radno mjesto Projektni/a administrator. Svoju molbu pošaljite najkasnije do 10. siječnja 2019. do 16:00 sati na email info@krila.org.

Natječaj za zapošljavanje Projektni/a administrator/ica – na određeno i puno radno vrijeme

03/01/2019

Umjetnička organizacija Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA objavljuje Natječaj za zapošljavanje Projektnog administratora/ Projektne administratorice – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme sa zasnivanjem radnog odnosa od 15. siječnja 2019. godine do 15. travnja 2020. godine uz mogućnost korekcije trajanja angažmana obzirom na potrebe i resurse organizacije.

Natječaj traje od 03. do 10. siječnja 2019. do 16:00 sati, a selekcionirani kandidati bit će pozvani na razgovor u petak 11. siječnja 2019. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca.

Kratki opis poslova

Projektni administrator/ica zadužen/a je za administraciju provedbe projekata organizacije i komunikaciju s projektnim timom što uključuje: sudjelovanje u projekntom planiranju i izradi projektnih zadataka; prikupljanje potrebne prateće dokumentacije za pravdanje troškova nastalih u sklopu projekata; praćenje provedbe projektnih aktivnosti te izradu projektnih izvještaja (narativnog i financijskog dijela) u suradnji s glavnom projektnom menadžericom; prikupljanje dodatnih sredstava za realizaciju projekata. Odgovoran/a je glavnoj projektnoj menadžerici te izvršava druge povezane poslove, uz redoviti nadzor i upute nadređene menadžerice.

Uvjeti za prijavu:

• VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij i najmanje 1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima,
• Iznimno, bez odgovarajuće razine stručne spreme ako su stručnjaci u svom području s najmanje 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima
• stručne, radne i organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prednost će imati osoba koja:

• ima iskustvo rada na provedbi barem jednog projekta financiranog sredstvima EU
• je samostalna u izradi proračuna projekta i praćenju njegove potrošnje, te razumije ključne računovodstvene pojmove
• je sposobna samostalno rješavati probleme, a istovremeno pokazuje sklonost timskom radu
• ima sposobnost rada pod pritiskom u okruženju gdje su rokovi prioritetni
• poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno, odgovorno i učinkovito,
• je empatična, snalažljiva, fleksibilna, prilagodljiva i lako uči,
• koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtjevan projekt,
• ima dobre komunikacijske vještine te se lako snalazi u radu s različitim grupama i osobama, kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan način.
• iskustvo rada u neprofitnom sektoru.

Prijava mora sadržavati sljedeće:

– motivacijsko pismo (do 1800 znakova)
– životopis kojim se navodi relevantno iskustvo i znanje te kontakt podaci (adresa, mobitel, e-mail)
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome); – dokaz o ukupnom radnom stažu – dokaz o radnom iskustvu na sličnim poslovima

Izbor kandidata bit će izvršen na temelju prijave, a odgovarajući kandidati bit će pozvani na razgovor radi utvrđivanja njihovih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan/a na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu na ovaj natječaj.

Prijave s naznakom: „Prijava na Natječaj za zapošljavanje – Projektni administrator/ica“ dostavljaju se isključivo elektronskom poštom na adresu: info@krila.org.

Za sva pitanja prije samoga slanja prijavnice možete nam se obratiti putem službenog maila. Natječaj je otvoren do 10. siječnja 2019. godine do 16:00 sati.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni e-mailom.