Mlado kazalište

YOUNG THEATRE / MLADO KAZALIŠTE
Koordinator projekta: Pionirski dom – Centar za kulturu mladih iz Ljubljane (Slovenija)

Pionirski dom je javna ustanova u području kulture i vodeća institucija u području neformalnog umjetničkog obrazovanja za djecu, mlade i odrasle koja djeluje od 1963. godine.

Partneri:
Dječji kulturni centar Beograd (Srbija)
Elk Cutural Centre (Poljska)
Comic Opera for Children (Rumunjska)

Pridruženi partner:
Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA (Hrvatska)
Thalia Teatro (Slovačka)

Projekt počinje 01.09.2017. i zaključuje se 31.05.2019. Cilj projekta “Young Theatre” je adresirati trend smanjivanja popularnosti kazališta u Europi, posebno među mladima, istražujući potencijal improvizacijskog kazališta u razvoju publike. Odlasci u kazalište su postali jedna od najmanje popularnih kulturnih aktivnosti među Europljanima. Najmanje zainteresirani za kazalište su upravo mladi – gotovo polovica mladih Europljana od 15 do 24 godina nisu zainteresirani posjećivati kazalište, više od ijedne druge dobne skupine. Kazališta su najslabije posjećena u istočnoj i južnoj Europi.

Ciljevi projekta

Cilj projekta je razviti inovativne alate za razvitak mlade publike u kazalištu i stvoriti obrazovne programe za osoblje, kulturne djelatnike i institucije koje rade na razvitku nove publike na europskoj razini. Metodologija razvitka publike će se bazirati na uključivanju mladih gledatelja kao aktivnih sudionika u kazališnoj produkciji kroz improvizacijske kazališne tehnike.

Na kraju projekta projektni partneri će osnovati Međunarodnu mrežu centara improvizacijskog kazališta za mlade koja se sastoji od projektnih partnera i pridruženih partnera, a predstavlja 11 europskih zemalja s ciljem širenja na barem 15 europskih zemalja i 30 institucija do 2020.

Ciljane skupine projekta uključuju (1) djecu u dobi od 12 do 15 godina, (2) pedagoško osoblje i (3) kulturne i kreativne djelatnike u području kazališta. Prioriteti programa su dakle (1) razvitak publike i (2) obrazovanje i trening stručnjaka u kulturi i pedagoga.

Pružat će se potpora organizacijama u kulturi da se prilagode novim i inovativnim načinima uključivanja publike da bi zadržali postojeće gledatelje, proširili njen opseg i došli do novih gledatelja. Među pedagozima se potiče kreativnost da implementiraju alate razvijanja nove mlade publike.