MAKE A MOVE

Projektu “Make a Move – Umjetnički inkubator za suvremeno europsko neinstitucionalno kazalište” čiji je nositelj Kreativni laboratorije suvremenog kazališta KRILA, Europska komisija je odobrila 200.000,00 eura u sklopu programa Kreativna Europa unutar kojega su za samo 21% prijavnica odobrena sredstva za sufinanciranje projekata i to na temelju intenzivnog procesa selekcije i izuzetno visokih kriterija. Program Europske unije Kreativna Europa (2014. – 2020.) sedmogodišnji je program namijenjen kulturnom i audiovizualnom sektoru u okviru kojeg se nalaze dva zasebna potprograma – potprogram Kultura i potprogram MEDIA.

Cilj projekta MAKE A MOVE je istraživati i razvijati inovativnu inkubacijsku radnu sredinu i uvjete u kojima će male nezavisne organizacije i slobodni umjetnici prvenstveno iz područja suvremenog i fizičkog kazališta imati priliku razvijati svoje umjetničke i profesionalne vještine kao i svoje produkcijske prijedloge od faze kreativne ideje do faze završne kazališne produkcije.

Projekt će to ostvariti stvaranjem održivog transnacionalnog stvaralačkog inkubatora na području suvremenog kazališta, počevši od razvijanja i definiranja inkubacijskog programa koji će se temeljiti na rezultatima istraživanja potreba ciljne skupine, nastavljajući kroz realizaciju triju stvaralačkih laboratorijskih modula u Rijeci, Galwayu i Targu Muresu, te producirajući kazališne radove/produkcije koje će biti prikazane kao dio programa Europskih prijestolnica kulture u Rijeci i Galwayu (Irska) te ostalim uključenim gradovima: Montpellieru, Arcueilu, Grazu, Oslu i Barceloni u 2020. i 2021.

Progresivne umjetničke forme suvremenog kazališta već duži niz godina ostaju uglavnom marginalizirane na neinstitucionalni sektor nezavisnih umjetnika i malih nezavisnih organizacija u kulturi kojima nedostaje kapaciteta da dimenzioniraju svoje aktivnosti i učine ih dostupnima široj publici. Strateški ciljevi projekta MAKE A MOVE adresiraju krucijalne potrebe sektora i ciljnih skupina kao što su nedostatak kapaciteta, slaba mobilnost radova pogotovo na međunarodnom tržištu, mala vidljivost i marginaliziranost nezavisnih suvremenih kazališnih umjetnika i njihovih praksi.

Strateški ciljevi projekta su:

1) Jačanje kapaciteta nezavisnih kazališnih umjetnika i organizacija kroz razvoj profesionalnih vještina i edukaciju, međusobnu razmjenu znanja, iskustva i dobre prakse, zajedničko stvaralaštvo, te razvoj novih partnerstava i kontakata, posebice snaženje suradnje s institucijama viskog obrazovanja kroz razmjenu znanja i iskustva.

2) Poboljšanje mobilnosti nezavisnih umjetnika na području suvremene kazališne umjetnosti u Europi, zajedničko stvaranje i veća protočnost kulturnih djela među regijama, posebice između ekonomski razvijenijih regija Zapadne i Sjeverne Europe i ekonomski slabije razvijenih Jugoistočne i Južne Europe.

3) Djelovanje na kulturne politike i prakse, poticanje zajedničkog djelovanja u svrhu bolje vidljivosti, pozicioniranosti i vrednovanja neinstitucionalnih kazališnih praksi te prepoznavanja njihovog doprinosa i neiskorištenih kreativnih i inovativnih potencijala u revitalizaciji Europskog kazališta

Više možete pročitati na: www.makeamoveproject.eu
Pratite nas na: Facebooku i Instagramu!


Nositelj projekta:
Creative Laboratory of Contemporary Theatre KRILA (Rijeka, Hrvatska)

Partneri:
Galway Theatre Festival (Galway, Irska)
The Institute of the Arts Barcelona (Sitges, Španjolska)
University of Arts Targu-Mures (Târgu Mureș, Rumunjska)

Pridruženi partneri:
ACTS Laboratory for Performance Practices (Oslo, Norveška)
MOVEO – Center for Creation and Formation (Barcelona, Španjolska)
Platform 88 (Montpellier, Francuska)
Poulpe Electrique (Pariz, Francuska)
ToTum TeaTre (Barcelona, Španjolska)
Working Life (Graz, Austria)

Supporters:
EACEA – Creative Europe
Rijeka2020 – European Capital of Culture
Galway 2020 – European Capital of Culture
City of Rijeka
Arts Council Ireland
Ajuntament de Sitges

Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Kreativna Europa