Legenda o čarobnom vrtu

Završna produkcija školske godine 2016./17. grupe Suvremeno kazalište za djecu
09. lipnja 2017. HKD na Sušaku, Strossmayerova 1, Rijeka

Predstava je nastala kao odgovor djece na vizualne materijale na kojima su likovi, lokacije, sredstva i simboli tipični za svijet priča. Djeca su kroz dramske improvizacije, brainstorminge, razgovor i rad na pojedinim zadacima postupno gradila kazališno djelo o najmlađoj kraljevoj kćeri Belli i potrazi za crvenim dijamantom koji ima moć da nadvlada čaroliju zle vještice i oslobodi kraljevstvo čarolije zaborava.

Režija i koreografija: Ivana Peranić
Glazba: Enver Krivac
Suradnica za kostime: Lorena Žuvić
Tekst: autorski kolektiv predstave
Suradnik na oblikovanju svjetla: Petar Pavin

Glumci i ko-autori: Noa Bašić, Anja Carić, Indy Daka, Laura Damjanić, Antonija Granić, Arianna, Greggio, Gita Grgić, Una Grozdanov, Jan Jokić, Matej Klok, Laura Lukačević, Lucija Perkić, Petra Polić, Roko Rajić, Laura de Sousa, Valentino Šimunović, Rafaella Modesty Šošić, Lucija Škrobonja, Nina Živanović.

Autor fotografija Saša Žic