Kratki radovi

Božićna produkcija školske godine 2011./12. grupe Suvremeno kazalište za odrasle
13. prosinca 2011. HKD na Sušaku, Strossmayerova 1, Rijeka

KRATKI RADOVI nastali u sklopu edukacijskog programa Dramska korporalna mima i fizičko kazalište. Tijekom prvog polugodišta, ova grupa polaznika počela je raditi na tri osnovna scenska elementa, a to su artikulacija tijela, prostornost te dinamika i ritam. U nizu improvizacija s vrlo preciznim zadacima i uputama, stvarali su scenske situacije koristeći samo gore navedene koordinate bez stvaranja priče. Tek kasnije počeli su koristiti rekvizite kao dodatno sredstvo koje im može potaknuti kreativnost i kako bi naučili pronaći priču iz običnih situacija.

Izvođači i koautori: Luka Bešlić, Ema Kalčić, Danijela Lakić, Antonia Martinčić, Alan Martinović, Silvija Nasić, Drew North.
Umjetnički voditelj: Jorge Correa Bethencourt