Redovni program za djecu i mlade

Program se temelji na tjednim radionicama jedanput ili dva puta tjedno u ukupnom trajanju od 2 do 3 sata tjedno ovisno o dobi polaznika. Pred javne nastupe raspored se pojačava i imaju se dodatne probe na mjestu javnoga nastupa. Naši polaznici su dosada imali priliku igrati i gostovati u HKD-u na Sušaku, Filodrammatici, Villi Angiolini u Opatiji, Domu za nezbrinutu djecu u Lovranu, Narodnom domu u Buzetu, OŠ-i Vazmoslav Gržalja te u sklopu Male glagoljske akademije u Roču.

Redovni program počinje 16. rujna 2017., a završava 18. lipnja 2018. Radionice u Rijeci se održavaju u HKD-u na Sušaku, Strossmayerova 1, a u Buzetu u OŠ-i Vazmoslav Gržalja.

Grupe prema dobi polaznika / broju sati / mjesečnoj kotizaciji:

RIJEKA
“Suvremeno kazalište” – VIŠE…
– osnovnoškolci 1.-4. razreda / 2 sata tjedno / 200,00 kn
– osnovnoškolci 4.-8. razreda (3 sata tjedno) / 220,00 kn
– srednjoškolci (3 sata tjedno) / 220,00 kn

“Gluma i film” – VIŠE…
– 7. i 8. razreda OŠ-a te SŠ-a / 3 sata tjedno / 250,00 kn.

BUZET
“Suvremeno kazalište” – VIŠE…
– osnovnoškolci 1.-4. razreda / 2,5 sata tjedno / 250,00 kn
– osnovnoškolci 4.-8. razreda / 2,5 sata tjedno / 250,00 kn

PRIJAVI SE!