Redovni program za djecu i mlade

Program se temelji na tjednim radionicama jedanput ili dva puta tjedno u ukupnom trajanju od 2 do 3 sata tjedno ovisno o dobi polaznika. Pred javne nastupe raspored se pojačava i imaju se dodatne probe na mjestu javnoga nastupa. Naši polaznici su dosada imali priliku igrati i gostovati u HKD-u na Sušaku, Filodrammatici, Villi Angiolini u Opatiji, Domu za nezbrinutu djecu u Lovranu, Narodnom domu u Buzetu, OŠ-i Vazmoslav Gržalja te u sklopu Male glagoljske akademije u Roču.

Redovni program počinje u subotu, 21. rujna 2019., a završava 17. lipnja 2020.
Radionice se u Rijeci održavaju u HKD-u na Sušaku, Strossmayerova 1.

Grupe prema dobi polaznika / broju sati / mjesečnoj kotizaciji:

RIJEKA
“Suvremeno kazalište” – VIŠE…

– osnovnoškolci 1.-4. razreda / 2 sata tjedno / 200,00 kn
– osnovnoškolci 4.-8. razreda (3 sata tjedno) / 250,00 kn
– srednjoškolci (3 sata tjedno) / 250,00 kn

PRIJAVI SE!


Raspored glumačkih radionica

UTORAK
Rijeka, HKD 20:00 – 21:30 – Odrasli (Voditelj: Jorge C. Bethencourt)

SRIJEDA
– – – –

ČETVRTAK
Rijeka, HKD 20:00 – 21:30 – Odrasli (Voditelj: Filip Povrženić)

PETAK
– – – –

SUBOTA
Rijeka, HKD 09:00 – 12:00 – 7. i 8. raz. OŠ i SŠ (Voditelj: Mateo Brajek)
Rijeka, HKD 12:15 – 15:15 – 5.-8. raz. OŠ (Voditelj: Mateo Brajek)
Rijeka, HKD 15:30 – 17:00 – 1.-4. raz. OŠ (Voditeljica: Ivana Peranić)
Rijeka, HKD 17:00 – 18:30 – 1.-4. raz. OŠ (Voditeljica: Ivana Peranić)


DOSADAŠNJE PRODUKCIJE

Predstave održane u sklopu edukacijskog programa za djecu i mlade: