Redovni program za djecu i mlade

Program se temelji na tjednim radionicama jedanput ili dva puta tjedno u ukupnom trajanju od 2 do 3 sata tjedno ovisno o dobi polaznika. Pred javne nastupe raspored se pojačava i imaju se dodatne probe na mjestu javnoga nastupa. Naši polaznici su dosada imali priliku igrati i gostovati u HKD-u na Sušaku, Filodrammatici, Villi Angiolini u Opatiji, Domu za nezbrinutu djecu u Lovranu, Narodnom domu u Buzetu, OŠ-i Vazmoslav Gržalja te u sklopu Male glagoljske akademije u Roču.

Redovni program počinje u subotu, 12. rujna 2020., a završava 19. lipnja 2021.
Radionice se u Rijeci održavaju u HKD-u na Sušaku, Strossmayerova 1.

PRIJAVI SE!


Raspored glumačkih radionica

 

TERMINI ZA DJECU I MLADE – SUBOTOM

SŠ do 1. godina fakulteta – 10.00 – 12.00, / kotizacija 220,00 kn/mj
OŠ 7-8.raz. – 12.00-14.00 / kotizacija 220,00 kn/mj
OŠ 4-6.raz – 15.00-16.30 / kotizacija 200,00 kn/mj
OŠ 1-3. raz – 16.30-18.00 / kotizacija 200,00 kn/mj.

Voditeljica: Ivana Peranić


DOSADAŠNJE PRODUKCIJE

Predstave održane u sklopu edukacijskog programa za djecu i mlade: