foto-edukacija

Edukacija

Prijavi se na glumačke radionice! Upisi otvoreni za djecu, mlade i odrasle!

Upiši se u školu glume

Edukacijski program KRILA doprinosi unapređenju osobnog i profesionalnog razvoja djece, mladih i odraslih u gradu Rijeci i okolici kroz edukativne kazališne sadržaje koji odgovaraju njihovim potrebama, oslanjajući se na prakse kazališta koje su suvremene, suradničke, angažirane i inkluzivne. Ideja je mijenjati stav polaznika o kazalištu kao isključivo tradicionalnoj umjetnosti koju pasivno konzumiraju, približiti im je – posebice djeci i mladima, te ih aktivno uključiti kao autore i stvaraoce.

Edukacijskim programom želi se omogućiti djeci, mladima i odraslima da u kontaktu sa stručnjacima stječu nove izvedbene vještine, znanja i iskustva koje izvođač koristi prilikom stvaranja scenskoga materijala, a koje uključuju izražavanje glasom i kretanjem, improvizaciju, kompoziciju te javni nastup. Osim toga ciljevi programa su oslobađanje razigrane esencije u svakom sudioniku, razvijanje istraživačkog stava i smjelosti u susretu s novim, te potenciranje stanja otvorenosti, spontanosti i bivanja u trenutku.

Profesionalnim umjetnicima želi se pružiti prilika da u susretu s vrsnim znalcima scenskoga zanata kroz praktični rad kritički preispitivaju, dalje razvijaju i proširuju domenu svoje umjetničke prakse. Programom se stimulira i podupire kulturna politika cjeloživotnog učenja, usavršavanja, istraživanja i preispitivanja.

Voditelji programa i umjetnički suradnici su lokalni, hrvatski i međunarodni profesionalni umjetnici, članovi strukovnih udruga i udruženja samostalnih umjetnika, educirani i sa značajnim iskustvom i priznanjima za svoj umjetnički rad.

Osim profesionalnim umjetnicima, KRILA su mjesto istraživanja i prakse brojnim učenicima strukovnih srednjih škola i studentima koji aktivno sudjeluju u radu na edukacijskim produkcijama u specifičnim kazališnim strukama kao što su svjetlo, video, scenografija, kostimografija i glazba te tako stječu vrijedna iskustva i praktična znanja.

Unutar edukacijskog programa do sada smo realizirali:

  • 9 ciklusa redovnog cjelogodišnjeg edukacijskog programa KRILA koji prate školsku/akademsku godinu i 356 redovnih polaznika od 2011. do 2020.
  • preko 30 edukacijskih produkcija – profesionalno vođenih kazališnih predstava nastalih u suradnji i zajedničkoj kreaciji polaznika i umjetnika edukatora koje je vidjelo više od 4000 gledatelja u Rijeci, Opatiji, Lovranu i Buzetu.
  • Autorske ekipe edukacijskih produkcija činilo je ukupno 69 umjetnika i pedagoga od čega 23 mladih u dobi od 15-25 godina (glazba, svjetlo,kostim, scena), 19 mladih stvaraoca od 25-30 godina, te 27 afirmiranih umjetnika i pedagoga.
  • 7 majstorskih radionica za profesionalne umjetnike i mlade stvaraoce sa 52 sudionika.
  • 5 intenzivnih kreativnih radionica za djecu sa 66 sudionika.
  • Ukupno edukacijski program KRILA obuhvatio je više od 500 direktnih sudionika.