Bezprični Nino

09. lipnja 2017., HKD na Sušaku, Strossmayerova 1, Rijeka

Predstava je inspirirana Disneyjevim likovima i istraživanjem njihovog svijeta, te vrijednosti, rodnih uloga i stereotipa koje ti likovi oblikuju. Mladi glumci i ko-autori imali su punu slobodu da donesu svoja viđenja, komentare i interpretacije ove polazišne teme, a kroz procese glumačkih improvizacija stavljali su u odnose likove koji se u svojim orginalnim pričama ne susreću. Također, zamišljali su susrete istih likova koji susreću sami sebe u različitim momentima priče i poslije njezinog završetka. Taj imaginarni svijet likova iz priča povezali su sadašnjicom kroz likove triju teenagera koji se međusobno vrlo razlikuju i nađu se na okupu samo spletom okolnosti.

Osim mladih glumaca i ko-autora, polaznika redovnog edukacijskog programa KRILA, na predstavi su radili i mladi kreativci, učenici Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka koji su u suradnji sa svojim mentorima osmislili i kreirali video projekcije koji su onda važan vizualni i dramaturški element predstave.

Rekvizite su radile studenti/ce treće godine Učiteljskog studija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a u sklopu izbornog kolegija tj. predmeta Izvannastavne likovne aktivnosti kojeg drži dr. sc. Zlata Tomljenović, postdoktorandica za teoriju likovnih umjetnosti, također i njihova mentorica.

Režija i koreografija: Ivana Peranić
Glazba: Enver Krivac
Suradnica za kostime: Lorena Žuvić
Tekst: autorski kolektiv predstave
Suradnik na oblikovanju svjetla: Petar Pavin

Glumci i ko-autori: Lora Čulina, Jana Dijan, Anamaria Drezga, Jura Džida, Fran Fafanđel, Laura Haramija, Filip Kasap, Laura Lovrić, Filip Marić, Korina Milić.

Video: učenici Prirodoslovne i grafičke škola Rijeka, mentori Zlatko Ožanić i Saša Žic
Rekviziti: studenti/ce Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, mentorica Zlata Tomljenović
Partneri: Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Učiteljski fakultet Rijeka

Autor fotografija Saša Žic