zapošljavamo!

Umjetnička organizacija Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA objavljuje Natječaj za zapošljavanje  koordinatora/ koordinatorice programa – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme sa zasnivanjem radnog odnosa od 15. veljače 2017. godine

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od deset i pol mjeseci s probnim rokom od dva mjeseca te s otvorenom mogućnošću daljnjeg zapošljavanja u sljedećem razdoblju. Mjesečna plaća je 2.400,00 kn za pola radnoga vremena.

Opis poslova radnog mjesta:
– produkcija i koordinacija umjetničkih i edukacijskih programa iz područja suvremenih izvedbenih umjetnosti i kulture, te njihova evaluacija i arhiviranje
– odnosi s javnošću;
– promocija programa na društvenim mrežama i web stranici organizacije;
– planiranje i rad na prikupljanju sredstava za programe organizacije.

Uvjeti za prijavu:
– najmanje godinu dana iskustva rada na projektnom menadžmentu u području suvremene umjetnosti i kulture;
– visoka stručna sprema;
– znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
– poznavanje rada na računalu.

Prednosti:
– visoka stručna sprema društvenog ili humanističkoga smjera;
– iskustvo rada u neprofitnom sektoru;
– iskustvo rada na pisanju projektnih prijava za EU projekte i/ili na njihovoj koordinaciji;
– organizacijske i upravljačke sposobnosti, sposobnosti učinkovitog planiranja aktivnosti, samostalnog rada i organizacije radnoga vremena;
– fleksibilnost u pogledu radnih sati i mjesta rada;
– poznavanje nezavisne umjetničke i kulturne scene u Rijeci i RH.

Prijava mora sadržavati sljedeće:
– motivacijsko pismo
– životopis kojim se navodi relevantno iskustvo i znanje te kontakt podaci (adresa, mobitel, e-mail)

Izbor kandidata bit će izvršen na temelju prijave, a odgovarajući kandidati bit će pozvani na razgovor radi utvrđivanja njihovih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan/a na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu na ovaj natječaj.

Prijave s naznakom: „Prijava na Natječaj za zapošljavanje“ dostavljaju se isključivo elektronskom poštom na adresu: krila051@gmail.com.

Za sva pitanja prije samoga slanja prijavnice možete nam se obratiti putem službenog maila ili pozivom na broj 091 579 35 95 / Ivana Peranić. Natječaj je otvoren do 24. siječnja 2017. godine do 16:00 sati.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni e-mailom.

Objavljeno: 17/01/2017